ŽIVOTOPIS

P. Tomáš Týn OP jako submagistr dominikánských noviců

Dokumenty, lístky (včetně stručného životopisu Služebníka Božího otce Tomáše Týna OP), obrázky a modlitby Služebníka Božího otce Tomáše Týna OP (včetně modliteb k němu) naleznete ve formátu PDF (Adobe Reader) v rubrice DOWNLOAD.

Narodil se v Brně 3. 5. 1950 jako první ze tří dětí MUDr. Zdeňka Týna a MUDr. Ludmily Týnové, rozené Konupčíkové. Pokřtěn byl 6. 5. 1950 v kapli krajské porodnice v Brně kaplanem P. Františkem Markem. Po základní škole byl přijat na gymnázium v Brně na Lerchově ulici, kde byl roku 1966 vybrán jako stipendista na francouzské Lycée Carnot v Dijonu, kde maturoval s nejlepším prospěchem 1. 7. 1969.

Už jako chlapec se seznámil v knihovně svého dědečka MUDr. Josefa Konupčíka s dílem sv. Tomáše a sv. Augustina a s řadou děl české katolické literatury vydané před nástupem komunismu. Ve Francii pak potkal P. Henri Féreta OP (1904 – 1992), profesora církevních dějin a převora kláštera dominikánů v Dijonu, kde dozrála jeho myšlenka stát se knězem, řeholníkem, dominikánem.

Mezitím politická situace v tehdejším Československu, zvláště pak okupace sovětskou armádou v srpnu roku 1968, přiměla jeho rodiče k emigraci do Německa.

Tomáš Týn pak 28. 9. 1969 vstoupil do dominikánského noviciátu ve vestfálském Warburgu a 29. 9. 1970 se poprvé zasvětil Bohu řeholními sliby. Základní studia absolvoval ve Walberbergu a v Bologni, kde 7. 10. 1973 složil věčné sliby.

Na kněze ho vysvětil papež Pavel VI. v Římě 29. 6. 1975. Tento den byl pro otce Tomáše rozhodující – nabídl svůj život Bohu, jako smírnou oběť za svobodu Církve v tehdejším Československu.

Další, ač krátký život prožil plně v duchu sv. Dominika. Roku 1978 dosáhl na papežské universitě Angelicum doktorátu teologie a stal se profesorem morální teologie a viceregentem dominikánské fakulty v Bologni, žádaným kazatelem, duchovním vůdcem mnoha duší, vzorným řeholníkem a obětavým knězem. Byl známý svou laskavostí, přesným filosofickým myšlením a nesmlouvavou obhajobou katolické víry a liturgie.

Ctil zvláště Pannu Marii v duchu sv. Ludvíka Grignona z Montfortu a modlitbou růžence. Byl pokorným žákem sv. Tomáše, jehož dílo skvěle znal a šířil. Jeho největším dílem je posmrtně vydaná Metafisica della sostanza – rozsáhlé moderní tomistické dílo.

Bůh jeho novokněžský slib však podivuhodným způsobem vyslyšel. Koncem roku 1989 u otce Tomáše propukla zhoubná nemoc, které podlehl 1. 1. 1990 na klinice v Heidelbergu, zaopatřen sv. svátostmi. Pohřben je v Neckargemündu v Německu.

hrob P. Tomáše Týna OP v Neckargemündu v Německu

Fotografie P. Tomáše Týna OP (1950 – 1990)

Tomáš Týn jako dítě  Tomáš Týn v Brně  Tomáš Týn s tatínkem a sourozenci  Tomáš Týn dominikánem  Tomáš Týn slouží mši ´

Pro zvětšení fotografie na ni klikněte.

ikonka webu P. Tomáše Týna OP

modlitby P. Tomáše Týna OP a modlitby k němu

Modlitby P. Tomáše Týna OP, české i cizojazyčné verze jak modliteb za jeho beatifikaci, tak modliteb k němu.

MODLITBY P. T. TÝNA OP A MODLITBY K NĚMU

ČÍST VÍCE >>>
Metafisica della sostanza (P. Tomas Tyn O.P.)

Bibliografie P. Tomáše Týna OP.

DÍLO P. T. TÝNA OP

ČÍST VÍCE >>>
P. Tomáš Týn OP

Narodil se v Brně 3. 5. 1950 jako první ze tří dětí MUDr. Zdeňka Týna a MUDr. Ludmily Týnové, rozené Konupčíkové. Pokřtěn byl 6. 5. 1950 v kapli krajské porodnice v Brně kaplanem P. Františkem Markem.

ŽIVOTOPIS P. T. TÝNA OP

ČÍST VÍCE >>>
Texty P. Tomáše Týna OP

Texty P. Tomáše Týna OP (v češtině je zatím jen velmi malý seznam).

TEXTY P. T. TÝNA OP

ČÍST VÍCE >>>
zahájení procesu beatifikace P. Tomáše Týna OP dne 25. února 2006

V sobotu dne 25. 2. 2006 v 11:30 hodin zahájil během chórové liturgie hodin boloňský arcibiskup Carlo Caffarra v bazilice svatého Dominika diecézní fázi beatifikačního procesu brněnského rodáka a dominikánského kněze Tomáše Týna.

BEATIFIKACE P. T. TÝNA OP

ČÍST VÍCE >>>
P. Tomáš Týn OP na ineternetu

Pořad ČT 1 o Tomášovi Týnovi, článek na českém webu „Radio Vaticana“ o Tomášovi Týnovi, italský web věnovaný Tomášovi Týnovi atd.

P. T. TÝN OP NA INTERNETU

ČÍST VÍCE >>>